Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η bwin ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την Κοινωνία για την σημαντικότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συνέχισε κάτω

Συνέχισε κάτω

Scroll indicator

H bwin, πάντα πρωτοπόρος σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας έλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ελληνικό κοινό αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της υλοποίησής τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, θέτει ως προτεραιότητα του τη διάδοση αυτού του πολύ σημαντικού μηνύματος μέσα από μια σειρά ενεργειών και δράσεων, με σκοπό να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει.

Ως μέλος με ενεργή συμμετοχή σε ένα ευρύ δίκτυο αναγνωρισμένων θεσμικών φορέων, η bwin εργάζεται μεθοδικά για την υλοποίηση των Στόχων μέσω του κοινωνικούς της προγράμματος. Επίσης, συμμετέχει σε επιλεγμένες ενέργειες τρίτων που προάγουν κάποιους από τους στόχους και προβάλλει κάθε δράση που βοηθάει στη διάδοση αυτής της προσπάθειας.

Ταξινόμηση άρθρων