Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών - Πόρτα Ανοιχτή

Η bwin στηρίζει το έργο της Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή, μέσω της συνέχισης λειτουργίας του Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής αλλά και δημιουργίας της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Συνέχισε κάτω

Συνέχισε κάτω

Scroll indicator

Από την ίδρυσή της, το 1972, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτη χάραξε μια μακριά και έντιμη πορεία στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στόχοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη και συστηματική παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Πάνω από 4.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στα χρόνια που πέρασαν και τουλάχιστον 240 άτομα όλων των ηλικιών παρακολουθούν καθημερινά τα προγράμματα που προσφέρει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

Ταξινόμηση άρθρων