ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ BWIN RUNNING TEAM

Οι κάτωθι όροι αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη συμμετοχή στο bwin running team που έχει δημιουργηθεί ώστε να δίνει την δυνατότητα στα μέλη της, κατόπιν ενημέρωσης από την μεριά της, να συμμετέχουν μαζί της σε μελλοντικούς αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχει. Η bwin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η bwin δύναται να ζητήσει την ταυτοποίηση της ηλικίας των συμμετεχόντων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, διατηρώντας το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή τους ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που το ως άνω κριτήριο δεν πληρείται.
  2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται σε άριστη φυσική κατάσταση και να έχουν υποβληθεί σε κάθε απαραίτητη ιατρική εξέταση, προκειμένου να συμμετάσχουν με ασφάλεια στον αγώνα. Η bwin δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς η οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας τυχόν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  3. Η κάθε δήλωση συμμετοχής καταχωρείται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της bwin. Με κάθε συμπλήρωση της ως άνω φόρμας μπορεί να δηλωθεί μόνο μία συμμετοχή. Σε περίπτωση δήλωσης περισσότερων από μία συμμετοχές με την ίδια φόρμα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η μία από αυτές και ειδικότερα η πρώτη.
  4. Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο bwin running team γίνονται δεκτές, ώστε να δημιουργηθεί μία βάση συμμετεχόντων στους οποίους θα κοινοποιούνται μελλοντικοί αγώνες. Ο αριθμός των συμμετοχών ανά αγώνα, θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση από την bwin , και θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν όσοι, κατά προτεραιότητα (και εφόσον πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζει η bwin, πχ. Ηλικιακό όριο) δηλώσουν συμμετοχή στο χρονικό διάστημα που θα ορίζει η bwin. Η bwin διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να περιορίσει ή να αυξήσει τον αριθμό των συμμετοχών και να επιμηκύνει ή να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής.
  5. H συμμετοχή της bwin σε μία ορισμένη διοργάνωση δεν είναι δεσμευτική σε καμία περίπτωση για την συμμετοχή της στην ίδια διοργάνωση και στο μέλλον. Η bwin συμμετέχει σε διοργανώσεις αγώνων κατόπιν δικής της δυνατότητας και πρόθεσης.
  6. Η συμμετοχή ενός συμμετέχοντα σε συγκεκριμένο αγώνα στο παρελθόν, δεν του προσδίδει αυτομάτως το δικαίωμα συμμετοχής του σε μελλοντικούς αγώνες, και ούτε κάποια προτεραιότητα, σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες.
  7. Σε περίπτωση αποχώρησης από το bwin running team κάποιου εκ των συμμετεχόντων πριν τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα, η θέση στην ομάδα θα αναπληρώνεται με επιλογή από τις δηλώσεις συμμετοχής τηρουμένου του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της κάθε δήλωσης. Η bwin, διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μην αναπληρώσει τις όποιες αποχωρήσεις τυχόν υπάρξουν.
  8. Η bwin δρα σαν υποστηρικτής των διοργανώσεων που συμμετέχει, και όχι ως διοργανωτής. Συνεπώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις συνθήκες διεξαγωγής τους. Για οποιεσδήποτε τυχόν οργανωτικές παρατυπίες ευθύνονται κατ΄αποκλειστικότητα οι διοργανώτριες εταιρείες.
  9. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής καθώς και η συμμετοχή στο bwin running team, συνεπάγεται και ρητή συναίνεση του κάθε υποψηφίου ή του κάθε συμμετέχοντα για επεξεργασία από την bwin των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Όσοι τελικά συμμετέχουν στο bwin running team συναινούν αυτόματα με τη συμμετοχή τους και στην παράδοση από την bwin στις διοργανώτριες εταιρείες των προσωπικών τους δεδομένων για ενημερωτικούς και οργανωτικούς λόγους. Οι υποψήφιοι ή οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τη βάση της bwin, τυχόν τέτοιο αίτημα όμως θα συνεπάγεται και την αυτόματη απόσυρση της δήλωσης συμμετοχής ή αποχώρηση από την ομάδα.
  10. Πέραν των ως άνω όρων, η συμμετοχή μέσω του bwin running team στους εκάστοτε αγώνες, προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων συμμετοχής που τίθενται από τις διοργανώτριες εταιρείες, όπως αυτοί ορίζονται στην ιστοσελίδα των διοργανωτών. Για τυχόν μην τήρηση των τελευταίων όρων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κάθε συμμετέχοντας και η bwin δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.