Μαζί για το Παιδί

H bwin, στηρίζει μεμονωμένα το έργο των Οργανισμών που βρίσκονται στην Ένωση και παράλληλα προσφέρει ουσιαστική υποστηριξη στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της.

Συνέχισε κάτω

Συνέχισε κάτω

Scroll indicator

To “Μαζί για το Παιδί” είναι μια Ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται, από το 1996, για την ευημερία παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια.

Η Ένωση και τα μέλη της προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά ετησίως εκ των οποίων στα 10.000 σε συστηματική βάση. Επιπλέον, σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, τα μέλη της Ένωσης πρωτοστατούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, αλλά και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν βρέφη, παιδιά και εφήβους σε ανάγκη, ενώ οι υπηρεσίες που αφιλοκερδώς προσφέρουν στις εγκαταστάσεις τους, είναι υψηλού επιπέδου και πολλά από τα προγράμματα που αναπτύσσουν, πρότυπα στον τομέα τους.

Ταξινόμηση άρθρων